Przejdź do treści

Obsługa techniczna

We provide

partners with comprehensive technical service

Thousands of machines  are produced, assembled and quality controlled each year in our factory to be delivered to locations in Poland, France, Great Britain, and Italy. 

As a producer, we have best understanding of how the machines perform. Moreover, since we produce most of the components that are needed for service and have direct contact with all suppliers, we are able to respond quickly to the demand for spare parts.

Zapewniamy

partnerom kompleksową obsługę techniczną

Tysiące maszyn są produkowane, montowane i kontrolowane pod kątem jakości każdego roku w naszej fabryce, aby zostać dostarczone do lokalizacji w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Jako producent, mamy najlepsze rozumienie działania maszyn. Ponadto, ponieważ produkujemy większość komponentów potrzebnych do serwisu i mamy bezpośredni kontakt ze wszystkimi dostawcami, jesteśmy w stanie szybko zareagować na zapotrzebowanie na części zamienne.

Zbudowaliśmy

bardzo wydajną
strukturę serwisową

package_box

SILNI PARTNERZY

Inpost, Mondial Relay i Delipop

icon7

> 5 500 automatycznych maszyn do paczek

we Francji i Belgii w 2023

document

SLA > 95%

serwis następnego dnia roboczego

wrench

Następny dzień roboczy

zdolność dostosowania się do wielu poziomów SLA
(Umowa o Poziomie Świadczenia Usług)

Oferujemy

pełną kontrolę nad
procesem obsługi