Przejdź do treści

Dotacje EU

Projekty wdrożone do Retail Robotics Sp. z o.o. sp. k. należące do grupy Retail Robotics

Informacja o projekcie

Retail Robotics Sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt współfinansowany ze środków europejskich pod tytułem "Rozwój projektu konstrukcyjnego zrobotyzowanego urządzenia do odbioru e-zakupów spożywczych dostępnego dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi".

Informacja o projekcie

AQMET realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą „Rozpoczęcie produkcji automatycznego sprzętu do rozpoznawania, segregacji i wstępnej utylizacji odpadów, jak również sprzętu kurierskiego opartego na automatyzacji i robotyzacji, dzięki wykorzystaniu m.in. systemu robota kartezjańskiego”.

Informacja o projekcie

AQMET zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą "Rozwój urządzenia do recyklingu do rozpoznawania, segregacji i początkowej utylizacji wielu rodzajów odpadów, jak również ich wyceny i wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia za recykling”

Informacja o projekcie

AQMET zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą "Rozwój gamy zautomatyzowanych urządzeń kurierskich wykorzystujących systemy zrobotyzowane, np. robot kartezjański”.

Informacja o projekcie

Retail Robotics Sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt współfinansowany ze środków europejskich pod tytułem "Dotacja na kapitał obrotowy dla Retail Robotics Sp. z o.o. sp.k.".

Informacja o projekcie

AQMET zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw pod nazwą "Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego AQMET Sp. z o.o. Sp.k".

Informacja o projekcie

Retail Robotics Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt współfinansowany ze środków europejskich pod tytułem "Promocja innowacyjnych zrobotyzowanych, samoobsługowych urządzeń kurierskich na rynkach: niemieckim, francuskim i amerykańskim".

Informacja o projekcie

RETAIL ROBOTICS MANUFACTURING & SERVICES Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków europejskich pod tytułem "Tworzenie kompleksowego systemu IT usprawniającego procesy: zarządzania w czasie rzeczywistym, monitorowania, inteligentnego sterowania i produkcji przemysłowej zautomatyzowanych nadajników stworzonych jako ostatnie ogniwo łańcucha dostawczo-logistycznego branży e-grocery".