Dynamiczny rozwój Retail Robotics (poprzednio Aqmet) był wspierany przez fundusze Unii Europejskiej.

AQMET zrealizował projekt „Rozpoczęcie produkcji zautomatyzowanego wyposażenia do rozpoznawania, segregowania i wstępnego utylizowania śmieci, jak również wyposażenia kurierów opartego na automatyzacji i robotyzacji dzięki wykorzystaniu m.in. zautomatyzowanego systemu Cartesian”, współfinansowany przez Unię Europejską.

AQMET zrealizował projekt „Rozwój urządzenia do segregowania śmieci, umożliwiający rozpoznawanie, segregowanie i wstępną utylizację różnorodnych odpadów, jak również szacowanie i opłacanie odpowiedniego wynagrodzenia za segregowanie odpadów”, współfinansowany przez Unię Europejską.

AQMET zrealizował projekt „Rozwój grupy zautomatyzowanych urządzeń kurierskich z wykorzystaniem zrobotyzowanych systemów, m.in. zrobotyzowanego systemu kartezjańskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską.

Retail Robotics Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Retail Robotics Sp. z o.o. sp.k.”

AQMET zrealizował projekt „Rozbudowa Centrum Badawczo - Rozwojowego AQMET Sp. z o.o. Sp.k.”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Retail Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Promocja innowacyjnych zrobotyzowanych, samoobsługowych urządzeń kurierskich na rynkach: niemieckim, francuskim i USA”

mail phone location

Czekamy na
Twoją wiadomość

Retail Robotics Spółka z o.o.
Spółka komandytowa
Ul. Mickiewicza 19/7a
43-300 Bielsko-Biała, Polska

Produkcja i Finanse
Ul. Fabryczna 5
43-110 Tychy, Polska

R&D, Sprzedaż i Marketing
Ul. Stępińska 22/30
00- 739 Warszawa, Polska