Projekty realizowane przez firmę Retail Robotics Sp. z o.o. sp. k. należącej do grupy Retail Robotics

Retail Robotics Sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie projektu wzorniczego zrobotyzowanego urządzenia do odbioru e-grocery, dostępnego dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi”

AQMET zrealizował projekt „Rozpoczęcie produkcji zautomatyzowanego wyposażenia do rozpoznawania, segregowania i wstępnego utylizowania śmieci, jak również wyposażenia kurierów opartego na automatyzacji i robotyzacji dzięki wykorzystaniu m.in. zautomatyzowanego systemu Cartesian”, współfinansowany przez Unię Europejską.

AQMET zrealizował projekt „Rozwój urządzenia do segregowania śmieci, umożliwiający rozpoznawanie, segregowanie i wstępną utylizację różnorodnych odpadów, jak również szacowanie i opłacanie odpowiedniego wynagrodzenia za segregowanie odpadów”, współfinansowany przez Unię Europejską.

AQMET zrealizował projekt „Rozwój grupy zautomatyzowanych urządzeń kurierskich z wykorzystaniem zrobotyzowanych systemów, m.in. zrobotyzowanego systemu kartezjańskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską.

Retail Robotics Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Retail Robotics Sp. z o.o. sp.k.”

AQMET zrealizował projekt „Rozbudowa Centrum Badawczo - Rozwojowego AQMET Sp. z o.o. Sp.k.”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Retail Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Promocja innowacyjnych zrobotyzowanych, samoobsługowych urządzeń kurierskich na rynkach: niemieckim, francuskim i USA”.

mail phone location

Czekamy na
Twoją wiadomość

Retail Robotics
Manufacturing & Services Sp. z o.o.
Fabryczna 5 st.
43-110 Tychy, Poland

Production and Finance
Fabryczna 5 St.
43-110 Tychy, Poland

R&D, Sales and Marketing
Stępińska 22/30 St.
00- 739 Warsaw, Poland