Skip to content

Retail Robotics

Miejsce pracy:

Tychy

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę
Kontrakt b2b

Etat:

Pełen

Zakres obowiązków

 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Jakości i realizowanie wyznaczonych przez niego zadań
 • Inicjowanie, opracowywanie lub uczestnictwo przy tworzeniu procedur, instrukcji oraz niezbędnej dokumentacji systemowej
 • Nadzór nad zgodnością procesu produkcyjnego z dokumentacją, wymogami klienta oraz normą PN-EN ISO 9001:2015
 • Kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie wszelkich aktów prawnych / normatywnych dotyczących SZJ
 • Nadzór nad procesem audytów wewnętrznych – Planowanie, Realizowanie i raportowanie
 • Nadzór nad realizacją działań korygujących, doskonalących, zapobiegawczych oraz ocena ich skuteczności
 • Ciągle doskonalenie i nadzór nad procesami Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o obowiązujące normy i standardy
 • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników
 • Reprezentowanie Spółki w sprawach dotyczących systemu jakości przed jednostką certyfikacyjną
 • Identyfikowanie obszarów ryzyka i szans oraz szacowanie ryzyka. Monitorowanie działań podejmowanych przez właścicieli procesów w ramach zarządzania ryzykiem
 • Koordynowanie procesu tworzenia i aktualizacji map procesów

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na stanowisku Inżynier Jakości / Specjalista ds. jakości z aktywnym udziałem w Systemie Zarządzania Jakością lub ZSZ min. 1 rok

 • Znajomość metod i narzędzi jakości (Plan kontroli, 8D, Ishikawa, 5WHY, 5W2H, Pareto)

 • Znajomość metod podejścia procesowego i szacowania ryzyk oraz szans (PDCA, SWOT, flowchart, swimlane)

 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015, posiadanie certyfikatu auditora wewnętrznego

 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015, posiadanie certyfikatu auditora wewnętrznego będzie dodatkowym atutem

 • Umiejętność sprawnej obsługi programów MS Office / Arkuszy google

 • Umiejętność uzyskiwania i przetwarzania informacji oraz analizowania danych

 • Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy i doświadczenia

Korzyści

 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Elastyczny czas pracy
 • Spotkania integracyjne

Naszemu zespołowi
zapewniamy szeroki pakiet

korzyści

Ubezpieczenie medyczne

Możliwość dołączenia do Prywatnego Programu Opieki Medycznej dla Ciebie i Twojej rodziny oraz dostęp do placówek medycznych w całej Polsce

Multisport

Możliwość zakupu karty sportowej i dostępu do sportowych obiektów na terenie całego kraju

Szkolenia

Współfinansowanie szkoleń

Elastyczne godziny pracy

Elastyczne godziny pracy - start między 6.00 a 9.00

Praca hybrydowa

Możliwość pracy hybrydowej

Kursy językowe

Możliwość uczestniczenia w kurach językowych w godzinach pracy

Wyślij swoją kandydaturę

Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx